Dzisiaj jest: 27 Listopad 2022    |    Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek

V Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w Żurominie

23 czerwca br. w Żurominie odbył się V Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w Żurominie. W Zjeździe udział wzięli licznie zgromadzeni delegaci oraz zaproszeni goście. Gościem honorowym był Prezes ZW PSL na Mazowszu – Kol. Adam Struzik.

Punktualnie o godz. 18.00 wprowadzeniem sztandaru Zarządu Powiatowego PSL i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczął obrady V Powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zjazd otworzył Prezes Powiatowego Zarządu PSL Jerzy Rzymowski, który powitał przybyłych delegatów i gości. Wybrano Prezydium Zjazdu, w tym przewodniczącego oraz- Kol. Ryszarda Dobiesza i sekretarza obrad Kol. Stanisława Drążewskiego.

Prezes Adam Struzik uhonorował Złotą Koniczynką , nadaną przez Komitet Naczelny PSL, zasłużonych członków i działaczy : Ryszarda Gałkę- Wójta Gminy Lutocin, Piotra Kwiatkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Lutocinie, Ignacego Szymanowskiego- długoletniego Sołtysa wsi Gościszka -radnego i działacza społecznego, Kazimierza Bulkowskiego- wieloletniego radnego i Przewodniczącego Rady Gminy w Kuczborku przez kilka kadencji . Następnie zgodnie z porządkiem obrad wybrane zostały składy Komisji: wyborczej, mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. Obszerne sprawozdanie z 4-letniej kadencji złożył Prezes Jerzy Rzymowski, który podsumował wyniki wyborcze z wyborów do parlamentu, prezydenckich oraz samorządowych. Przedstawił działania podejmowane przez Zarząd Powiatowy, osiągnięte sukcesy ale również problemy dotykające organizację , również to co nie udało się zrealizować. Następnie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustępującemu Zarządowi Powiatowemu jednogłośnie udzielono absolutorium. Delegaci , w wyborach tajnych, powierzyli funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Żurominie na następną kadencję Kol. Jerzemu Rzymowskiemu. Wybrani zostali członkowie Zarządu Powiatowego, zatwierdzono również wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki oraz XII Kongres PSL.

W szerokiej dyskusji Prezes ZW PSL na Mazowszu Adam Struzik omówił sytuację polityczną i społeczno – gospodarczą kraju, sytuację w Sejmie, w tym również słaby wynik w wyborach parlamentarnych , decyzje i działania podejmowane przez partię rządzącą w zawłaszczaniu instytucji i organów Państwa. odniósł się również do sytuacji w Polskim Stronnictwie Ludowym, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów naczelnych władz stronnictwa. Kol. Struzik zachęcał samorządowców do jak największego aplikowania o środki unijne z nowej perspektywy finansowej UE. Na zakończenie swojego wystąpienia podkreślił także konieczność rozpoczęcia przygotowań do najbliższych wyborówsamorządowych.

Kolega Janusz Welenc w swoim wystąpieniu podkreślił, znaczenie samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym ale również jako podstawa rozwoju Państwa. Zaapelował również, aby dobrze wykorzystywać szanse rozwoju społeczno-gospodarczego, a także by pamiętać o swoich korzeniach, które mają istotny wpływ na kształtowanie świadomości człowieka. W dalszej dyskusji podnoszono również kwestie braku dobrej informacji o podejmowanych działaniach i osiąganych sukcesach.

Na zakończenie obrad raz jeszcze głos zabrał Prezes Jerzy Rzymowski, dziękując delegatom oraz zaproszonym gościom za przybycie, a także za obdarzenie zaufaniem i wybór na szefa powiatowych struktur PSL. Wskazał główne zadania i zamierzenia , które będzie realizował nowo wybrany Zarząd w tej kadencji. Zjazd został zakończony odśpiewaniem „Roty".

Wybrane władze:

Zarząd Powiatowy PSL

• Jerzy Rzymowski - Prezes
• Górski Józef
• Balicka Mariola
• Sztybor Andrzej
• Kowalski Mariusz
• Grabowska Iwona
• Kostrzewski Piotr
• Drążewski Stanisław
• Świtajska Małgorzata
• Kacprzycki Arkadiusz
• Krogulski Marcin
• Rejmus Ireneusz
• Tomasz Karolewski
• Grzegorz Oryl
• Janusz Welenc
• Roman Stachyra- Prezes Honorowy

Komisja Rewizyjna

• Kowalkowska Anna
• Jasińska Marianna
• Burakowski Tadeusz

Delegaci na Zjazd Wojewódzki PSL

• Józef Górski
• Jerzy Rzymowski
• Ireneusz Rejmus
• Arkadiusz Kacprzycki
• Stanisław Drążewski
• Mariusz Kowalski
• Piotr Kostrzewski

jrzDrodzy Internauci, witam Was serdecznie na stronie internetowej Zarządu Powiatowego PSL w Żurominie. Tutejsze struktury ludowców istnieją już od kilkunastu lat, wciąż działając na rzecz rozwoju ekonomiczno-gospodarczego powiatu żuromińskiego. Skupiamy w swoich szeregach ludzi z różnych grup zawodowych, których łączy jedno - praca "pro publico bono". Zapraszam więc do przeglądania niniejszej strony, w celu odnalezienia ciekawych informacji i zapoznania się z naszą działalnością. Z pozdrowieniami

przewodniczacy

Jerzy Rzymowski - Prezes ZP PSL w Żurominie